Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Major Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 7720 Pécsvárad, Zengővárkonyi utca 10.
Adószám: 56329685-1-22
Nyilvántartási szám: 54966567

– a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az átadott adatokat kizárólag addig tároljuk, ameddig az adott munkafolyamathoz szükséges, vagy amíg erre törvényi kötelezettségünk van.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Major Balázs egyéni vállalkozó az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Major Balázs, 7720 Pécsvárad, Zengővárkonyi utca 10. (postacím) vagy írjon a kapcsolat@mkugyvitel.hu e-mail címre.

Adatkezelő felelősségi körök

Major Balázs e.v., 7720 Pécsvárad, Zengővárkonyi utca 10. – Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

Az Adatkezelési tájékoztató közvetlen elérhetősége:

https://www.mkugyvitel.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A honlapon látogatása alkalmával az alábbi céllal adhat meg adatokat: személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl: cookie, illetve kapcsolatfelvétel céljából.

Kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Hozzájárulását a honlapon található, kapcsolatfelvételi űrlapnál, az erre szolgáló üres checkbox kipipálásával adja. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az alábbi személyes adatok kezelése történhet továbbá (kizárólag kapcsolattartás céljából, illetve a számlázáshoz, szerződéshez szükséges adatokat kezeljük):

• Vezetéknév, keresztnév vagy cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
• Székhely címe (cég esetén) vagy lakcím, levelezési cím
• E-mail cím
• Telefonszám
• Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

• Szerződések adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év
• Az átadott adatokat kizárólag addig tároljuk, ameddig az adott munkafolyamathoz szükséges, vagy amíg erre törvényi kötelezettségünk van.

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

• Adatfeldolgozás
• Jogi képviselet
• Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
• Kézbesítés
• Könyvelés
• Követeléskezelés
• Marketing
• Számlázás

Adatfeldolgozók

Szolgáltatásaink igénybevételekor számlázás, illetve szerződéskötés történik, ekkor az Adatkezelő a Felhasználó nevét, számlázási címét, e-mail címét és telefonszámát kezeli. Amennyiben a szerződéskötés nem elektronikus formában történik, és a Felhasználó kérése a postai úton történő kézbesítés, akkor az Adatkezelő a szükséges információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a szerződés/számla Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):
• Postai kiszállítás esetén:
Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Major Balázs egyéni vállalkozó végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

• Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001
E-mail: info@rackforest.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-142004
Adószám: 32056842-2-41

• Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001
E-mail: info@rackforest.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-142004
Adószám: 32056842-2-41

• A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnerei:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Infóvonal: 1819;
valamint a
KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
elérhetőség: dpo@kboss.hu

• Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
• Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
• Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz

A megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. A kérelemre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre

A megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről a kérelemre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatok törlésére

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti adatai törlését. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerülünk, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Jog tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban

A megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről e-mailben tájékoztatjuk.
Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen bennünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az érdekeit szem előtt tartva mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben a megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a https://mkugyvitel.hu/ oldalon való közzététel napján lép hatályba.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Major Balázs egyéni vállalkozó internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése

Weboldalunk működése folyamán sütiket (cookie) használhat, a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás és az oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy az oldalakhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódhasson, és azok személyre szabhatóak legyenek, a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek a számítógépére. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldalak használatát.
A sütik használatát bármikor letilthatja.

A sütik törlése

A látogatás során joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internek böngésző programok általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetőség.

Fogalmak

• Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
• Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
• Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
• Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
• Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
• Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
• Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
• Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.mkugyvitel.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
• Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
• Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
• Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
• Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
• Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott szolgáltatások
• Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Major Balázs egyéni vállalkozó és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. augusztus 24. napjától lép hatályba.